12Энэхүү курс нь арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн ажилчид, менежер, сонирхогчид, энэ чиглэлээр суралцаж буй оюутан суралцагчдад арьс ширний тогтвортой, цэвэр үйлдвэрлэлийн талаар мэдлэг эзэмшүүлэх зорилготой. Түүнчлэн арьс ширэн түүхий эдийн чанарыг сайжруулах, хамгаалах тухай 2-р модуль нь малчид, мал нядалгааны газрын ажилчид, менежерүүдэд мөн зориулагдсан болно.

Course Image Сүлжмэлийн гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи

Сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчид, технологич, инженер техникийн ажилтнууд (машин баригч, угаагч, индүүчин, чанар шалгагч г.м), мэргэжлийн ангийн оюутан, суралцагч нарт зориулсан сүлжмэл бүтээгдэхүүний гүйцэтгэн боловсруулалтын технологийн тухай цахим хичээл
Course Image Хонины ноос бэлтгэл

Энэхүү курс нь Хонины ноос хяргагч, ангилан ялгагч мэргэжлээр ажиллах сонирхолтой хонины ноос бэлтгэн нийлүүлэгч, малчин, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн малчны ангийн болон хонины ноосны боловсруулалтын чиглэлээр суралцдаг оюутан суралцагч, мөн ноосны анхан шатны боловсруулалтын үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтан нарт зориулагдсан бөгөөд хонины ноосон түүхий эдийг чанартай бэлтгэхэд шаардлагатай ноосны төрөл, шинж чанар, ноос хяргах аргуудын ялгаа, цахилгаан машинаар ноос хяргах арга, хяргах тоног төхөөрөмжтэй ажиллах тухай мэдлэг эзэмшүүлэх зорилготой. 

Course Image Сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
Ээрмэлийн төрлөөс нь хамааруулан түүгээр сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга технологийг эзэмшүүлэх
Course Image Ноос, ноолууран ширхэгтийг угаах технологи
Ноос ноолууран ширхэгтийг бохирдлоос салгах, түүний механизмыг тайлбарлах
Course Image Ноос ноолууран ширхэгтийн шинж чанар
"Ноос ноолуур ширхэгтийн ангилал, зэрэглэл физик механик болон химийн шинж чанарын мэдлэг эзэмшүүлэх"