5 модулиас бүрдэх энэхүү холимог сургалт нь арьс ширэн бүтээгдэхүүнд стандартын үзүүлэлтийг тодорхойлж, шинжилж баталгаажуулах талаарх мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэх зорилготой. Сургалтанд хамрагдсанаар сорилт шалгалт тохируулгын талаарх олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөх дүрэм журмын анхан шатны мэдлэгийг олж авахаас гадна арьс ширэн бүтээгдэхүүний химийн анализийн, физик механикийн шинжилгээг гүйцэтгэх ур чадварыг эзэмших болно. 

Course Image Текстилийн химийн шинж чанарын шинжээч бэлтгэх сургалт
Ноос ноолууран ширхэгт материалын химийн шинж чанарыг тодорхойлж сурах, аргыг эзэмшүүлэх
Course Image Текстилийн физик механик шинж чанарын шинжээч бэлтгэх сургалт
Ноос ноолууран ширхэгт материалын физик механик шинж чанарыг тодорхойлж сурах, аргыг эзэмшүүлэх